€ 26, verzending en btw inbegrepen
140 pagina’s

De geboorte van de nieuwe wereld
Martin Hinoul

Sommige doorbraken veranderen de wereld en bijgevolg ons leven. De transistor is zo een doorbraak “par excellence.” Alle evoluties en revoluties die we in de ICT-wereld vandaag kennen, zijn te danken aan de ontwikkeling van de transistor.
De transistor is er uiteraard niet zomaar gekomen. Hij is het werk van enkele tientallen visionaire reuzen. Mensen “larger than life,” mensen die het leven van generaties blijvend zullen beïnvloeden.
Hij is het werk van ondernemers, ondernemingen, en een competitie die vaak moordend turbulent is. Zonder deze heroïsche ondernemers geen vertaling van het werk van de reuzen naar markten en toepassingen toe.
Het is grote verdienste van Martin Hinoul dat hij deze heroïsche geschiedenis in detail beschrijft en becommentarieert. De 60ste verjaardag van dé technologische doorbraak van de 20e eeuw verdient niet minder. Het resultaat is een boeiend relaas geworden. Een relaas dat elke gebruiker van deze technologie doet stilstaan bij hoe het allemaal mogelijk werd en wat daarvoor nodig was.

Koenraad Debackere,
Algemeen beheerder K.U. Leuven,
Afgevaardigd bestuurder K.U. Leuven R&D

Martin Hinoul, geboren en getogen te Maaseik, is doctor in de wetenschappen. Na zijn doctoraat aan de K.U. Leuven werkte hij van 1972 tot 1983 bij Bell Telephone. Van 1984 tot 1990 was hij technologisch attaché bij het Belgische Consulaat Generaal te Los Angeles, een functie die van 1990 tot 1998 hij zou uitoefenen vanuit de Belgische Ambassade te Washington DC. In 1998 keerde hij als business development manager van K.U. Leuven R&D terug naar zijn oude Alma Mater. Van 2001 tot 2003 was hij kabinetschef van Vlaams minister van Economie Jaak Gabriëls. Sinds 2004 is Hinoul onafhankelijk consultant, maar hij blijft nauw betrokken bij de economische ontwikkeling van de kennisregio Leuven. De voorbije jaren publiceerde hij “Silicon Valley”, “Kenniseconomie Europa” en “De dreiging van de draak”, warmee hij telkens veel bijval oogstte.

Betalingen via de bank:
Onze naam: De Cavalerie
Bankrekening: 001-3907212-31
IBAN-nummer: BE04001390721231

SWIFT/BIC-code: GEBABEBB

IBAN en SWIFT/BIC nummers zijn verplicht bij buitenlandse betalingen

Mededeling
: Transistor (+ uw btw-nummer indien factuur nodig)