De dreiging van de draak: waan of waarheid
Martin Hinoul

€ 26, btw en verzending inbegrepen
Betalingen via de bank:
Bankrekening: 001-3907212-31
IBAN-nummer: BE04001390721231

SWIFT/BIC-code: GEBABEBB

IBAN en SWIFT/BIC nummers zijn verplicht bij buitenlandse betalingen

Mededeling
: Draak (+ uw btw-nummer indien factuur nodig)

De toekomstige rol van China in de wereld laat haast niemand onberoerd. Bij velen doemt hierbij een spookscenario op. (...) “Zal ik morgen nog een baan hebben?” is een vraag die menigen zich stellen. Angst is echter nooit een goede raadgever, ook niet in de internationale betrekkingen. Vooral omdat een reeks van goed onderbouwde analyses een ander beeld van China schetsen (...). Het boek van Dr. Martin Hinoul vormt een goed voorbeeld van een analyse die ook de hindernissen schetst waarmee China in zijn opgang zal worden geconfronteerd. Kortom, er is voor het opkomende China een plaats in de wereld van morgen, die niet noodzakelijk ons in een verliezende positie zal duwen. Andere belangrijke actoren zoals Europa, de Verenigde Staten en Japan zullen dan wel de juiste en doordachte benadering van China aan de dag moeten leggen. Het boek van Dr. Hinoul levert hiertoe een goede bijdrage.
Karel de Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken

Goede boeken over de actuele ontwikkeling in verre landen blijven redelijk schaars. Mijns inziens is de hier voorliggende analyse een kwaliteitsproduct. Het boek is vlot geschreven en biedt de onderhuidse analyse van een exacte wetenschapper. Zijn internationale ervaring als navorser over innovatie en overdracht van technologie inspireerde hem tot een duidelijke onderscheid tussen mythe en werkelijkheid, zodat hij de sterke en zwakke kanten van de snelle Chinese groei tegen elkaar kon afwegen.
Louis Baeck, economist, Professor-emeritus aan de KU Leuven