Het triviale, het domme en het gortige,
gevolgd door het Alfabet van de Technobabble
Jan Flamend
21 x 21, 110 blz, 16.50 euro

De oude Grieken cultiveerden het ideaal van het schone en het goede, de Romeinen probeerden het nuttige en het aangename te paren. In de Middeleeuwen was men op zoek naar het Goddelijke en werden heftige debatten gevoerd over het geslacht van de engelen. Tijdens de renaissance werd de mens als maat van alle dingen ontdekt, en was de klassieke symmetrie de norm van de artistieke verhoudingen. In de Verlichting draaide alles rond het rationalisme dat de wereld volledig in kaart zou kunnen brengen, de romantiek ging dan weer het gevoelvolle, het creatieve en het excentrieke celebreren. Op het einde van de 19 de eeuw waren de ontwikkelde geesten gefascineerd door het decadente en het artificiële.

En nu, bij de aanvang van de 21 ste eeuw is de menselijke beschaving zo ver gevorderd dat men zich heel intensief is gaan toeleggen op het triviale, het stomme en het gortige. Het volstaat om op een willekeurig moment van de dag of nacht een willekeurige tv-zender of radiostation aan te zetten, of een krantenwinkel binnen te lopen en een willekeurig blad ter hand te nemen, en je bent weer overtuigd van de juistheid van Oscar Wildes uitspraak: ‘Het publiek heeft een onverzadigbare nieuwsgierigheid om alles te weten te komen behalve datgene dat de moeite van het weten waard is.’