De ontboezemingen van P.C. Huydevetters,
koppensneller, een bloemlezing
Jan Flamend
10 x 21 cm, 50 blz.,14,50 euro
tweede druk

‘De verhalen die ik hier vertel, zijn allemaal uit het leven gegrepen. Om redenen van discretie en confidentialiteit heb ik de namen veranderd. Het motto van dit boekje is ‘Elke overeenkomst met bestaande personen is uit de lucht gegrepen.’

Het gaat om heel gewone dingen: jobhopping, touwtrekken, geflatteerde cv’s, angst voor verandering, negatieve referenties, schaarste op de markt, truuks van het vak, spontane medeplichtigheid, zelfoverschatting, kazakdraaierij, onethisch gedrag, afwerven….

Niks bijzonders eigenlijk.’

P.C. Huydevetters