De Europese kenniseconomie
Een sprong in de diepte?
Martin Hinoul
ca. 240 blz., 23,50 euro
UITVERKOCHT

Het lijkt wel of Europa het steeds moeilijker krijgt in het sneldraaiende economische raderwerk. Het zit gekneld tussen het economisch geweld van een flexibel Amerika en een explosief groeiend Azië.

In een ambitieus plan, onder de noemer ‘Lissabon 2010’ namen de Europese leiders zich al in het jaar 2000 voor om van Europa de sterkste kenniseconomie van de wereld te maken. De kenniseconomie zou de drijfkracht worden om Europa opnieuw ‘on top of the world’ te brengen.
In zijn nieuwste boek “De Europese Kenniseconomie, een sprong in de diepte?” maakt Martin Hinoul een analyse van de ontwikkeling van de kenniseconomie in de wereld. Hij toont meteen aan dat het voor Europa niet alleen uiterst moeilijk zal zijn de kloof met de Verenigde Staten te dichten, maar ook om de huidige kennisvoorsprong op Azië te behouden.

De eeuwenoude Europese tradities in kennisverwerving volstaan al lang niet meer. Europa moet dringend sleutelen aan zijn ‘Europese DNA’ om zijn vooraanstaande rol in de wereld opnieuw op te nemen.

Welke essentiële rol de kenniseconomie hier speelt leest u in dit verhelderende boek.